Turistaútvonalak Marosfő környékén

Marosfő vasúti állomás (880 m) – Fekete-Rez csúcsa (1538 m) – Lok-nyereg (1245 m) – Sipos-kő (1566 m) – Magas-Bükk – Kovács-nyereg (1375 m) – Medgyes-könyök (Cotul Mediasului) – Pongrác-tető (1257 m)

Az útvonal hossza: 18 km
Összetett emelkedő: 1500 m
Időtartam: menet 6 1/2 óra, jövet 6 óra
Jelzés: piros kereszt
Tudnivaló: hosszú út, s ezért nyáron fárasztó, télen pedig éppen nehéz. Csak gyakorlott, jól síző turisták vállalkozzanak rá.

A marosfői vasútállomástól indulunk el, a villák és házak közt haladva egy szekérúton, északnak tartunk, aztán egy ösvényre, majd egy pásztorcsapásra térünk rá. Az első elérendő cél a Maros-bükk csúcsa. Jó másfél kilométernyi kaptató után, amely erdőfoltokon és tisztásokon át vezet, a Mogyorós-gerincre érünk, alattunk egy esztena látható.
További 800 m-nyi kaptató után az Égett-gerincre jutunk fel. Innen északnyugatnak fordulunk, s miután további 600 m-t tettünk meg a gerincen, ott állunk a Fekete-Rez csúcsán (1538 m), ahol találkozunk a Hevedert Balánbányával összekötő sárga sávjelzéses.
A Fekete-Rez csúcsáról aláereszkedőben szigorúan északi irányba haladunk lefelé a nyeregig, aztán megyünk kb. egy km-t a gerinc vonalán az 1245-ös magaslati pontig, amelyhez közel, balra található a Lok-forrása. Észak-északnyugatnak tartva tovább haladunk a bal oldali ösvényen, hegynek fel, a gerincen. Egyórai gyaloglás után a Sipos-kő-csúcs alá érünk, ahol négy ösvény fut össze. Kb. 250 m-t balra megyünk a Siposkő-csúcs felé, aztán elkanyarodunk észak felé, és kapaszkodva-ereszkedve folytatjuk utunkat az Olt forrásáig.
Innen a Kovács Péter-tető felé tartunk. Balra találunk két forrást, az egyik közülük ásványvíz. Nyugatnak tartva folytatjuk utunkat és kb. két kilométernyi távolságban föltűnik a Magas-Bükk (1416 m). Innen széles kanyarokban haladunk fölfelé a Medgyesi-tisztásra egy esztenához. Följebb elhaladunk két kaliba mellett, aztán egy meredeken kapaszkodunk fölfelé az erdővel benőtt gerincen a Medgyes-csúcsra, amely a Hagymás mellékgerincén tárul elénk. A csúcson, egy ritkán járt ösvény tart északnyugatnak, amelyen rövid idő alatt a könyök fő ösvényéhez érünk (jelzés sárga sáv).
Az ösvény elágazásától 300 m-nyire, északi irányban, magasfeszültségű villamosvezetékeket figyelhetünk meg; onnan háromnegyed óra alatt a Pongrác-tetőn lehetünk.

Marosfő (Izvorul Mureşului) – Gréces (Greţeş) – Csík-magasa (vf. Răchiţiş) – Ünő-tető (Culmea Ineului) – Ostoros-csúcs (vf. Poienii Oştoroş) – Veresbükk-csúcs (vf. Fagul Roşu).

Jelzés: kék kereszt
Túraidő: 4 óra
A túraút hossza: 12 km. Szintkülönbség: 860 m

Marosfőről indulunk déli irányba a Maros mezőségen. Miután megtekintettük a Maros turisztikai forrását, felmegyünk a sípálya nyugati szélén. Két km-es emelkedő után délnyugati irányba fordulunk a jelzett úton és a Csík-magasa szép fenyves erdőben, kis tisztásokon átmegyünk az Ünő-mezőig. Egy csordásháznál átszeljük a 2B túraútvonalat és emelkedünk az Ünő és Köves közti hegylábon a Köves forrását érintve az Ostoros-tisztáson emelkedő Ostoros-csúcsra. (1386 m). Idáig megtettünk 10 km-t. Utunk az Ostoros-kráter északi peremét követve kanyarog nyugati majd délnyugati irányba és két km után, megérkezünk a Veresbükk hegy kilátójára, ahol bekapcsolódhatunk a főgerinc túraútjába, a kék sávjelzésbe.

Vasláb – Heveder (840 m) – Bükkfő-tető (1223 m) – Fekete-Rez-csúcsa (1538 m) – Irottko-csúcs (1377 m) – Balánbánya (870 m)

Az útvonal hossza: 15 km
Összesített emelkedő: 920 m
Időtartam: 4 óra
Jelzés: sárga sáv (csak a Fekete-Rez és Balánbánya közt kivehető)
Tudnivaló: nyáron fárasztó, de nagyon szép. Télen csak jól sízőknek való

Vaslábról a községi úton jövet Heveder felé, a 2,6-os kilométerkőnél, jobbról ösvény ágazik el, amely kaszálókon és erdőfoltokon át délkeletnek tartva a Bükkfő-tetőre (Culmea Fagului) vezet (1223 m). Miután megkerültük a halmot, fölkerülünk a gerincre és keletnek tartva, a Bükkfő déli oldalán haladunk fölfelé. Körülbelül 1700 m-t teszünk meg a Fekete-Rez csúcsáig, amelyről a középső jelzéses ösvényen ereszkedünk egy keveset lefelé, majd ismét kapaszkodva egy tetőre érünk, s folytatjuk utunkat a Hosszú-mező-tisztásig. Közben jobbra egy pásztorkunyhó marad el mellettünk.
Hágva-ereszkedve megmászunk három csúcsot, s kb. 4,7 km után eljutunk az Irottkő-csúcs alá. Elhaladunk a csúcs alatti sziklák mellett, és délkeleti irányban ereszkedünk alá a hegy lejtőjén. Másfél km után keresztezzük a keleti lejtő gerincvonalát, s kezdünk ereszkedni lefelé egy ösvényen, amely miután kiléptünk az erdőből, Balánbányára, a templom elé vezet bennünket, ahol az útjelzés is véget ér.